Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập

Bầu Trời Sụp Đỗ 2015

Falling Skies mở ra trong bối cảnh hỗn loạn sau cuộc tấn công của người ngoài hành tinh khiến phần lớn thế giới mất khả năng hoàn toàn. Trong sáu tháng kể từ cuộc xâm lược đầu tiên, một số ít người sống sót đã tập hợp lại bên ngoài các thành phố lớn để bắt đầu nhiệm vụ khó khăn chiến đấu trở lại. Mỗi ngày là một bài kiểm tra khả năng sống sót khi những người lính công dân làm việc để bảo vệ những người dân được họ chăm sóc trong khi cũng tham gia vào một chiến dịch nổi dậy chống lại lực lượng người ngoài hành tinh đang chiếm đóng.

Download : MKV
Download : MP4

Giống

Khuyến Nghị