Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Tony Scott

Tony Scott

Tiểu sử

  • Được biết đến: Directing
  • Sinh nhật: 1944-06-21
  • Nơi Sinh: North Shields, Northumberland, England, UK
  • Còn được Biết đến Như: Anthony D. L. Scott, Anthony David Leighton Scott, Anthony Scott, 토니 스콧