Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Sam Raimi

Sam Raimi

Tiểu sử

  • Được biết đến: Directing
  • Sinh nhật: 1959-10-23
  • Nơi Sinh: Royal Oak, Michigan, USA
  • Còn được Biết đến Như: Celia Abrams, The Master Cylinder, R.O.C. Sandstorm, Alan Smithee Jr., 샘 레이미, Samuel M. Raimi, Samuel Raimi, 山姆·雷米

Danh Sách Phim Của Sam Raimi