Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập

He-Man and the Masters of the Universe 1984

When Adam, Prince of the planet Eternia, raises his magic sword he transforms into He-Man (the most powerful man in the universe). With his allies and friends, he battles the evil Skeletor and his minions to protect the secrets of Castle Greyskull.

Download : MKV
Download : MP4

Giống

Khuyến Nghị